top of page

Leszek Sawicki

dr n. med.

Specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowany lekarz implantolog.

Wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta), aktywny członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej, autor publikacji polskich i zagranicznych, tłumacz książek z zakresu urazów zębów i stomatologii dziecięcej.

Pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, leczeniem implantologicznym, mikroperiochiorurgią oraz stomatologią estetyczną,  prywatnie lubi sport (biegi długodystansowe, narciarstwo), podróże i czas spędzony w gronie rodziny.

bottom of page