top of page
Ortodoncja
Krok po kroku

Pierwsza wizyta

Celem pierwszej wizyty jest zebranie pełnej dokumentacji ortodontycznej koniecznej do ustalenia najlepszego planu leczenia dla danego pacjenta. Pełna dokumentacja ortodontyczna zawiera wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny, badania kliniczne uzębienia i twarzy, zdjęcia fotograficzne uzębienia i twarzy, modele gipsowe oraz zdjęcia rentgenowskie. W czasie pierwszej wizyty pacjent ma wykonane wyciski w celu wykonania gipsowych modeli oraz jest kierowany na zdjęcia rentgenowskie. W czasie tej wizyty lekarz dowiaduje się o oczekiwaniach pacjenta.
Czas wizyty około 30 min.

Druga wizyta

Celem drugiej wizyty jest przedstawienie pacjentowi planu leczenia najbardziej odpowiedniego dla pacjenta lub w niektórych przypadkach kilku opcji leczniczych i przedyskutowanie tych możliwości. Lekarz przedstawia aparaty ortodontyczne, jakie mogą być zastosowane do leczenia danej wady i wspólnie dokonywany jest wybór aparatu. Lekarz przedstawia koszty leczenia. Pacjent wyraża pisemną zgodę na leczenie.
Badanie kliniczne i zdjęcia rentgenowskie mogą ujawnić potrzebę leczenia zachowawczego , periodontologicznego lub chirurgicznego zębów jako przygotowanie do leczenia ortodontycznego.
Jeżeli uzębienie jest uporządkowane a plan leczenia zaakceptowany przez pacjenta na drugiej wizycie można założyć gumki separacyjne zazwyczaj wokół pierwszych zębów trzonowych , aby umożliwić założenie aparatu na następnej wizycie.
Czas wizyty około 30 min.

Trzecia wizyta

Założenie aparatu ortodontycznego. Instruktaż higieny.
Czas trwania wizyty około 1-1,5 godziny.

Regularna wizyta kontrolna

Podczas wizyt kontrolnych, które zazwyczaj mają miejsce, co 4-6 tygodni, dokonywane są aktywacje aparatu i w odpowiednim czasie wymieniane są łuki ortodontyczne. Pacjent powinien pamiętać, że to lekarz ortodonta leczy wadę zgryzu a aparat jest jedynie jego narzędziem pracy. Zaniedbanie wizyt kontrolnych może opóźniać leczenie lub doprowadzić do niepożądanych skutków.
Czas trwania wizyty około 30 min.

Retencja

Po zakończeniu aktywnej fazy leczenia (około 2 lat) aparaty są zdjęte, ale dla utrzymania uzyskanego efektu konieczne jest noszenie aparatów retencyjnych (stałych przyklejonych od strony języka lub zdejmowanych) przez minimum 1 rok w zależności od wady zgryzu i wieku pacjenta. Nie ma skutecznego leczenia bez fazy retencji.

bottom of page