Ortodoncja
Krok po kroku

Pierwsza wizyta

Celem pierwszej wizyty jest zebranie pełnej dokumentacji ortodontycznej koniecznej do ustalenia najlepszego planu leczenia dla danego pacjenta. Pełna dokumentacja ortodontyczna zawiera wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny, badania kliniczne uzębienia i twarzy, zdjęcia fotograficzne uzębienia i twarzy, modele gipsowe oraz zdjęcia rentgenowskie. W czasie pierwszej wizyty pacjent ma wykonane wyciski w celu wykonania gipsowych modeli oraz jest kierowany na zdjęcia rentgenowskie. W czasie tej wizyty lekarz dowiaduje się o oczekiwaniach pacjenta.
Czas wizyty około 30 min.

Druga wizyta

Celem drugiej wizyty jest przedstawienie pacjentowi planu leczenia najbardziej odpowiedniego dla pacjenta lub w niektórych przypadkach kilku opcji leczniczych i przedyskutowanie tych możliwości. Lekarz przedstawia aparaty ortodontyczne, jakie mogą być zastosowane do leczenia danej wady i wspólnie dokonywany jest wybór aparatu. Lekarz przedstawia koszty leczenia. Pacjent wyraża pisemną zgodę na leczenie.
Badanie kliniczne i zdjęcia rentgenowskie mogą ujawnić potrzebę leczenia zachowawczego , periodontologicznego lub chirurgicznego zębów jako przygotowanie do leczenia ortodontycznego.
Jeżeli uzębienie jest uporządkowane a plan leczenia zaakceptowany przez pacjenta na drugiej wizycie można założyć gumki separacyjne zazwyczaj wokół pierwszych zębów trzonowych , aby umożliwić założenie aparatu na następnej wizycie.
Czas wizyty około 30 min.

Trzecia wizyta

Założenie aparatu ortodontycznego. Instruktaż higieny.
Czas trwania wizyty około 1-1,5 godziny.

Regularna wizyta kontrolna

Podczas wizyt kontrolnych, które zazwyczaj mają miejsce, co 4-6 tygodni, dokonywane są aktywacje aparatu i w odpowiednim czasie wymieniane są łuki ortodontyczne. Pacjent powinien pamiętać, że to lekarz ortodonta leczy wadę zgryzu a aparat jest jedynie jego narzędziem pracy. Zaniedbanie wizyt kontrolnych może opóźniać leczenie lub doprowadzić do niepożądanych skutków.
Czas trwania wizyty około 30 min.

Retencja

Po zakończeniu aktywnej fazy leczenia (około 2 lat) aparaty są zdjęte, ale dla utrzymania uzyskanego efektu konieczne jest noszenie aparatów retencyjnych (stałych przyklejonych od strony języka lub zdejmowanych) przez minimum 1 rok w zależności od wady zgryzu i wieku pacjenta. Nie ma skutecznego leczenia bez fazy retencji.